عملکرد آکادمی آموزش

تعداد نفر- ساعت خدمات آموزشی ارائه شده از دی ماه 1391 235000
تعداد فراگیرانی که از دی ماه 1391 از خدمات آموزشی این شرکت استفاده نموده‌اند 11899

اخبار، رویدادها و اطلاعیه ها

دوره آموزشی "دوره رفتار سازمانی"

‫۳ روز قبل، یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲

به اطلاع می رساند دوره آموزشی "دوره رفتار سازمانی" در تاریخ 15 آذر 1402 در محل شرکت برگزار می گردد.

دوره آموزشی "دوره پرتوهای نوری و لیزر"

‫۳ روز قبل، یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲

به اطلاع می رساند دوره آموزشی "دوره پرتوهای نوری و لیزر" در تاریخ 12 آذر 1402 در محل شرکت برگزار می گردد.

دوره آموزشی "اصول سرپرستی"

‫۳ روز قبل، یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲

به اطلاع می رساند دوره آموزشی "اصول سرپرستی" در تاریخ 21 و 22 آذر 1402 در محل شرکت برگزار می گردد.

دوره آموزشی "Pmbok 7"

‫۷ روز قبل، چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲

به اطلاع می رساند دوره آموزشی "Pmbok 7" در محل شرکت برگزار می گردد.