آشنایی با ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایران «بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 5»

زمان‌بندی ثبت نام
# زمان شروع ظرفیت باقیمانده توضیحات نوع ثبت نام مبلغ دوره
1 پیش ثبت نام 100 1- دوره به‌صورت مجازی و در یک روز طی 6 ساعت (4 ساعت آموزش و 2 ساعت پرسش و پاسخ) که زمان برگزاری و نحوه شرکت در جلسه آن متعاقباً به فراگیر اعلام می‌شود، برگزار می‌گردد. 2- پس از پایان دوره، آزمونی به‌صورت حضوری (با رعایت پروتکل‌های بهداشتی) که زمان آن متعاقباً به فراگیران اعلام می‌شود، برگزار می‌گردد. 3- صدور گواهی‌نامه این دوره مشروط به حضور فراگیر در دوره و شرکت در آزمون حضوری و قبولی در آن می‌باشد. ثبت نام
اطلاعات دوره

حوزه آموزشی: استاندارد

عنوان دوره: آشنایی با ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایران «بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 5»

کد دوره: 140006271

مدت دوره: 1 روز

نظری: 4 ساعت

عملی: 2 ساعت

شیوه‌ی اجرا:

مخاطبان:

نحوه‌ی برگزاری:

  • آموزش از راه دور

نحوه‌ی ارزیابی فراگیران:

اهداف یادگیری

هدف از برگزاری این دوره بیان و آموزش مقررات مربوط به ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 5 به منظور تدوین استانداردهای ملی ایران در تمامی رشته‌های موجود به یک روش ثابت و یکنواخت می باشد. بر این اساس ضمن دعوت از دبیران تدوین و اعضای کمیسیون‌های تدوین استانداردهای ملی صنعت هسته‌ای کشور، لازم است تا متقاضیان شرکت در این دوره شرایط حضور در دوره و دریافت گواهی‌نامه را به دقت مطالعه نموده و در صورت موافقت با شرایط آن نسبت به ثبت نام در دوره اقدام نمایند.

پیشنیاز

-

سرفصل

ماهیت استاندارد ملی

قالب کلی استانداردهای ملی

نحوه تدوین Identical معادل یکسان

نحوه تدوین Modification ترجمه تغییریافته

نحوه تدوین Endorsement  تنفیذ

شیوه نگارش فرمول‌ها

نحوه ارجاع به بندهای استاندارد و ارجاع به استانداردهای دیگر

مراجع الزامی

شکل‌ها و جدول‌های درون استاندارد

روش‌های نمونه‌برداری و آزمون

اندازه و نوع قلم در قسمت‌های مختلف متن

الگوی الکترونیکی نگارش استانداردهای ملی ایران

آشنایی با پیشگفتارها و طرح‌های روی جلد استانداردها

منابع کتاب‌نامه

منابع

استاندارد ملی ایران شماره 5 با عنوان «استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش»