قوانین و مقررات آموزشی

قوانین و مقررات آموزشی
ماده 1)

حضور فراگیران در کلیه ساعات آموزش دوره الزامی و هرگونه غیبت بیش از حد مجاز وجاهت قانونی ندارد.

تبصره 1: برای دروس برابر و کمتر از 4 ساعت، غیبت مجاز نمی‌باشد.

تبصره 2: برای دروس بیش از 4 ساعت غیبت حداکثر تا یک هشتم مدت دوره قابل ‌قبول می‌باشد.

ماده 2)

ملاک محاسبه میزان غیبت فراگیران، لیست حضور و غیاب می‌باشد که توسط مدرسین تکمیل و به تایید مدیریت آموزش نیز می‌رسد.

ماده 3)

آزمون­های پایان دوره می­تواند به صورت نظری، عملی و یا ترکیبی از آنها (متناسب با محتوا، نوع و چگونگی اجرای دوره‌ها) برگزار گردد.

ماده 4)

ارتکاب به موارد ذیل ازسوی فراگیران در دوره‌های آموزشی تخلف محسوب می‌شود و شرکت می تواند از ادامه حضور فرد متخلف در دوره جلوگیری نماید:

1) جعل و مخدوش نمودن اسناد و مدارک مربوط به دوره‌های آموزشی از قبیل نامه معرفی نامه، فیش واریزی، فرم حضور و غیاب

2) انجام اموری که موجب اختلال و یا وقفه در اجرای دوره آموزشی گردد

3) انجام اعمال و رفتار خلاف شئون اداری و آموزشی

4) عدم رعایت شئونات اخلاقی و پوشش ظاهری متناسب با عرف محیط‌های اداری

تبصره: در صورت تخلف فراگیر، از ادامه حضور فرد متخلف در دوره جلوگیری و هیچ گونه گواهینامه ای به ایشان داده نمی شود.

ماده 5)

ارتکاب به موارد ذیل از سوی فراگیران در آزمون­های دوره‌های آموزشی تخلف محسوب می‌گردد:

1) استفاده از جزوه، کتاب، یادداشت و غیره در جلسه آزمون

2) حضور به جای افراد دیگر

3) صحبت‌کردن با تلفن همراه در حین آزمون

4) صحبت‌کردن با سایر فراگیران درطول جلسه

5) عدم رعایت مقررات و دستورات صادره از سوی مراقبین جلسه آزمون

6) انجام هرگونه اموری که موجب اختلال و یا وقفه در برگزاری آزمون گردد.

تبصره 1: در آزمون‌های خاص از قبیل (Open Book) شرایط خاص حاکم خواهد بود.

تبصره 2: در صورت تخلف فراگیر، نامبرده در درس مربوطه مردود شناخته می‌شود و گواهینامه­ای برای ایشان صادر نمی‌گردد.

ماده 6)

مدرسین موظف به تدریس محتوای درسی هستند که از طرف مدیریت آموزش ابلاغ می‌گردد و مدرسین نسبت به محتوای مطالبی که درکلاس‌های آموزشی و خارج از رئوس عناوین اعلام شده، عنوان می‌نمایند مسئول خواهند بود.

ماده 7)

مدرسین مجاز به حذف و یا اضافه نمودن اسامی فراگیران در لیست حضور و غیاب بدون اطلاع و موافقت مدیریت آموزش نمی‌باشند.

ماده 8)

در هر روز آموزش، 8 ساعت آموزشی (هر ساعت آموزشی معادل 45دقیقه آموزش و 15 دقیقه استراحت است) لحاظ می‌گردد که براساس ساعت شروع و خاتمه ذکر شده در زمانبندی دوره اعمال می‌گردد.

در شرایط خاص تغییرات احتمالی در برنامه زمانبندی دوره توسط مدیریت آموزش به استاد و فراگیران اعلام می‌گردد.

ماده 9)

مدیریت آموزش موظف است مقررات و ضوابط آموزشی مرتبط با فراگیران را از طریق تابلو اعلانات اطلاع رسانی نماید.

ماده 10)

مدیریت آموزش موظف است مقررات و ضوابط آموزشی مرتبط با مدرسین را از طریق قرارداد منعقده اطلاع رسانی نماید.