افتخارات ،گواهینامه ها و مجوزها

تاییدیه همکار آموزشی سازمان ملی استاندارد
مجوز برگزاری دوره‌های حفاظت در برابر اشعه
مجوز برگزاری دوره‌های حفاظت در برابر اشعه
لوح تقدیر سازمان ملی استاندارد (سال 1397)
لوح تقدیر سازمان ملی استاندارد (سال 1398)
لوح تقدیر سازمان ملی استاندارد (سال 1398 - استان تهران)
ISO 9001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 45001
ISO 50001
ISO 50001
مجوز بازرسی و نمونه برداری کالا
مجوز ممیزی مواد غذایی