افتخارات ،گواهینامه ها و مجوزها

تاییدیه همکار آموزشی سازمان ملی استاندارد
مجوز برگزاری دوره‌های حفاظت در برابر اشعه
مجوز برگزاری دوره‌های حفاظت در برابر اشعه
لوح تقدیر سازمان ملی استاندارد (سال 1397)
لوح تقدیر سازمان ملی استاندارد (سال 1398)
لوح تقدیر سازمان ملی استاندارد (سال 1398 - استان تهران)
گواهینامه تایید صلاحیت استاندارد 17021
مجوز بازرسی و نمونه برداری کالا
مجوز ممیزی مواد غذایی