سرارزیابی ISO/IEC17025:2017

‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۸ دی ۱۳۹۸

متقاضیان محترم که علاقمند به برگزاری  و شرکت در این دوره می باشند می توانند ضمن تماس با شماره های 88354317 و 88354486 (مدیریت آموزش) نسبت به دریافت اطلاعت لازم اقدام نمایند