صفحه 1 از اخبار، رویدادها و اطلاعیه ها

برگزاری دوره آموزشی «حفاظت در برابر شعه ویژه مراکز کار با پرتوهای نوری»

‫۲۴ روز قبل، شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی در نظر دارد با حضور اساتید مورد تایید واحد قانونی برای دومین بار دوره آموزشی «حفاظت در برابر شعه ویژه مراکز کار با پرتوهای نوری» را به شرح اطلاعیه پیوست در تاریخ 8 تیر ماه برگزار نماید.

برگزاری دوره آموزشی «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای نوری»

‫۲۸ روز قبل، سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹

دوره آموزشی «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای نوری»، در تاریخ 18 خرداد ماه 99 برای اولین بار توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای نوری

‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

برگزاری دوره آموزشی با عنوان « حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای نوری»

ارزیابی ISO/IEC17025:2017

‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۸ دی ۱۳۹۸

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی در نظر دارد با حضور اساتید برجسته دوره آموزشی «ارزیابی ISO/IEC17025:2017» را به شرح اطلاعیه دوره برگزار نماید.

سرارزیابی ISO/IEC17025:2017

‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۸ دی ۱۳۹۸

: پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی در نظر دارد با حضور اساتید برجسته دوره آموزشی «سرارزیابی ISO/IEC17025:2017» را به شرح اطلاعیه دوره برگزار نماید.

برگزاری دوره آموزشی «تحلیل و ریشه یابی خرابیها به کمک روش RCA»

‫۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «تحلیل و ریشه یابی خرابیها به کمک روش RCA»، از تاریخ 4 لغایت 6 آذر ماه98 در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (SPGC) توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر»

‫۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر»، در تاریخ 17 آذر ماه98 برای 24امین بار توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی «اینکوترمز و حمل و نقل در تجارت بین الملل»

‫۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «اینکوترمز و حمل و نقل در تجارت بین الملل»، از تاریخ 11 آبان لغایت 2 آذر ماه98 توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی «اتاق تمیز»

‫۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «اتاق تمیز»، در تاریخ 28 آبان ماه98 برای پنجمین بار توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی برگزار گردید.

اخذ مجوز «برگزاری دوره‌های آموزشی حفاظت در برابر اشعه»

‫۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

مجوز «برگزاری دوره‌های آموزشی حفاظت در برابر اشعه» برای سومین بار متوالی از دفتر حفاظت در برابر اشعه (وابسته به مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور) اخذ و تمدید گردید.