برگزاری دوره تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶

شرکت پژوهشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی با همکارس شرکت مهندسین مشاور لیان راگ دوره آموزشی "تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015" را در تاریخ 27 و 28 تیرماه 1396 در شهرستان بوشهر برگزار میکند.