ارائه خدمات آموزشی در حوزه ی استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهها ISO/IEC17025:2017

‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

با عنایت  انتشار نسخه جدید استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهها ISO/IEC17025:2017، مدیریت آموزش پژوهشکده ی سیستم های پیشرفته آمادگی دارد پاسخگوی درخواست تمامی فراگیران حقیقی و حقوقی جهت برگزاری دوره/کارگاه های آموزشی مرتبط با این استاندارد باشد.

 

همچنین می توانید جهت مشاهده سرفصل محتوای "مبانی و تشریح  الزامات مدیریت کیفیت درآزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017" به اینجا مراجعه نمایند.