دوره ی آموزشی حفاظت در برابر اشعه ویژه ی مراکز کار با لیزر

‫۱ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی دارای مجوز شماره 260031 از دفتر حفاظت در برابر اشعه ( وابسته به مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور) آماده برگزاری دوره ی آموزشی حفاظت در برابر اشعه ویژه ی مراکز کار با لیزر  با سرفصل محتوای مصوب می باشد.

توضیحات: در پایان دوره به تمامی دانش پذیران که حد نصاب نمره قبولی در آزمون پایانی را کسب نمایند؛ گواهینامه با اعتبار دفتر امور حفاظت در برابر اشعه صادر می شود.