برگزاری دوره ی آموزشی COMFAR

‫۱ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با همکاری اساتید مجرب؛ دوره ی آموزشی COMFAR کامفار را برگزار می کند