برگزاری دوره ی آموزشی نرم افزار Primavera-پریماورا

‫۱ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی دوره ی آموزشی «نرم افزار Primavera -پریماورا» را با اساتید مجرب برگزار می کند.