دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی دما

‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی دما را برگزار می کند.