دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی فشار

‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور اساتید مجرب دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی فشار را برگزار می کند.