عملکرد آکادمی آموزش

تعداد نفر- ساعت خدمات آموزشی ارائه شده از دی ماه 1391 228534
تعداد فراگیرانی که از دی ماه 1391 از خدمات آموزشی این شرکت استفاده نموده‌اند 11606
بنر

اخبار، رویدادها و اطلاعیه ها

برگزاری دوره آموزشی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای نوری

‫۱۴ روز قبل، چهار شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

برگزاری دوره آموزشی با عنوان « حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای نوری»

ارزیابی ISO/IEC17025:2017

‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۸ دی ۱۳۹۸

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی در نظر دارد با حضور اساتید برجسته دوره آموزشی «ارزیابی ISO/IEC17025:2017» را به شرح اطلاعیه دوره برگزار نماید.

سرارزیابی ISO/IEC17025:2017

‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۸ دی ۱۳۹۸

: پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی در نظر دارد با حضور اساتید برجسته دوره آموزشی «سرارزیابی ISO/IEC17025:2017» را به شرح اطلاعیه دوره برگزار نماید.

برگزاری دوره آموزشی «تحلیل و ریشه یابی خرابیها به کمک روش RCA»

‫۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

دوره آموزشی «تحلیل و ریشه یابی خرابیها به کمک روش RCA»، از تاریخ 4 لغایت 6 آذر ماه98 در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (SPGC) توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته برگزار گردید.